දමිතා අරගලය පාවා දෙයි

අරගලයේ නායිකාවක වූ දමිතා අබේරත්න මහත්මිය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ දේශපාලනය සමග එකතු වන බවත් ඒ් සදහා ඉදිරියේදී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඒ් ඔස්සේ අරගලයේ ජයග්‍රහණ අත්පත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් සදහන් කොට සිටින්නීය.

ඇය මේ බව සදහන් කොට සිටියේ ඊයේ ( 28) මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමිනි. ඒ් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හොරකම් නොකෙරූ නායකයෙකු ලෙසත් ආණ්ඩුවට එක් නොවී තනතුරු භාර නොගැනීමට හේතුව හොරුන් සමග එතුමන්ට සිට ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා බව සදහන් කර සිටියේය.
ඇය වැඩිදුරටත් සදහන් කොට සිටියේ තමන් හමුවීමට පොලීසියට පැමිණි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තමන්ව අගය කොට සැලකූ බවත් එහිදී එතුමන්ගේ පිරිසිදු දේශපාලන භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් පැහැදීමක් ඇති වූ බවත් සදහන් කොට සිටියේය.
ඒ් අනුව ඉදිරියේදී ගන්නා දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගයන්හිදී තමන් සිට ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ එවැනි දේශපාලන භාවිතාවක් සහිත පිරිසක් අතර වන බවත් අරගලයේ සැබෑ ජයග්‍රහණය සදහා තමන් පේනී සිටින බවත් සදහන් කොට සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.